Klokken

Øvelser med klokken
http://www.xn--lrklokken-g3a.dk/

Små videoforklaringer om uret
www.matematikfessor.dk/lessons/klokken-14-30-halv--613

Ur på youtube