Statistik

Læs om de mange statistik funktioner i Excel
http://office.microsoft.com/da-dk/excel-help/statistiske-funktioner-reference-HP010342920.aspx?CTT=3

Se video om tegning af et boksplot

Se video om grupperede observationer og tegning af et histogram

Se video om tegning af en sumkurve

Find kvartilsættet ved aflæsning af et trappediagram
http://matx.dk/Deskriptiv.pdf