Funktioner

Indtast funktioner og tegn grafer
http://gualtierozorni.altervista.org/grapher/grapher_e.htm
http://rechneronline.de/function-graphs
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/funktioner/lineare-funktioner


Videoer om lineære funktioner


Omvendt proportionalitet

http://www.regneregler.dk/omvendt_proportional_funktion.jsp
https://www.matematikfessor.dk/lessons/omvendt-proportionale-storrelser-127


Videoer om omvendt proportionalitet


Stykkevis lineær funktioner

http://samleviden.wikispaces.com/Stykkevis+line%C3%A6re+funktioner