Statistik

Læs om de mange statistik funktioner i Excel
http://office.microsoft.com/da-dk/excel-help/statistiske-funktioner-reference-HP010342920.aspx?CTT=3

Se video om tegning af et boksplot

Se video om grupperede observationer og tegning af et histogram

Se video om tegning af en sumkurve